“Think of the children”

“Think of the children” – Een Live Action Learning Game bij de Verenigde Naties  Met 30 chiefs van de Verenigde Naties in Genève hebben we een tweedaagse Serious Larp gespeeld.  Door in het karakter van innovatieve ouders die hun eigen school willen oprichten te duiken, leerde ze meer over creativiteit, risico nemen en denken vanuit de eindgebruiker.  In een leegstaande basisschool, met twee hectare speeltuin eromheen, hebben we een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. In uitgebreide workshops Lees meer…